Oferta

Posiadasz niebezpieczne odpady?

Skontakuj się z nami, unieszkodliwimy to!

Unieszkodliwianie odpadów azbestowych

 

Kierujemy swoją ofertę do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych, świadomych niebezpieczeństwa wynikającego z zastosowania materiałów zawierających azbest, w zakresie:

 

  • Demontażu płyt azbestowo-cementowych, usuwaniu innych materiałów azbestowych - wykonywanym z zastosowaniem specjalistycznych technologii demontażu, na mokro wraz z usuwaniem pyłu azbestowego, przez przeszkolone brygady wyposażone w specjalistyczne środki ochrony osobistej.
  • Zabezpieczenia, załadunku i przygotowania odpadów zawierających azbest do transportu – pakowanie odpadów w folie o grubości 0,2 mm oraz worki BIG-BAG i ich specjalne oznakowanie.
  • Transportu – wykonywanego przez uprawnione jednostki dysponujące samochodami przystosowanymi do przewozu materiałów niebezpiecznych.
  • Unieszkodliwiania odpadów azbestowych o kodach odpadu 17 06 05* i 17 06 01* - selektywne deponowanie odpadów na własnym składowisku odpadów niebezpiecznych.
  • Wypełniania wymogów formalno – administracyjnych – opracowywaniu pełnej dokumentacji technicznej. Załatwianie wszelkich formalności administracyjnych, opracowanie planu prac oraz nadzór nad robotami, zapewnienie pełnej dokumentacji powykonawczej.

 

Poszczególne prace wyceniane będą indywidualnie w zależności od specyfiki usługi, przede wszystkim od miejsca wykonania prac, powierzchni demontażu, rodzaju materiałów azbestowych oraz obecności innych materiałów.

13
lat dośwoadczenia
na rynku
50
nagród
i certyfikatów
250
stałych
klientów

Naszym głównym celem jest zadowolenie Państwa poprzez oferowanie profesjonalnych usług, wykonywanych ze skrupulatnością przez doświadczonych pracowników. Zaufało nam ponad kilka tysięcy firm. Współpracujemy z Samorządami terytorialnymi w Polsce oraz osobami fizycznymi. Mamy nadzieję, że również Państwo podejmą z nami współpracę. Zachęcamy do dzielenia się z nami pasją, która w przyszłości zaowocuje wieloma interesującymi projektami.

Usługi

 

Unieszkodliwianie odpadów o kodzie 170601*

( WEŁNA IZOLACYJNA )

 

Unieszkodliwianie odpadów o kodzie 170605*

( RURY ZAWIRAJĄCE AZBEST, PŁYTY PW3A )

 

Unieszkodliwianie odpadów o kodzie 170605*

(MATERIAŁY KONSTUKCJNE ZAIWRAJĄCE AZBEST)

 

Usługowe pakowanie odpadów na terenie składowiska

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

 

Nasze doświadczenie pozwala na współpracę z każdym. Nasza wyspecjonalizowana kadra pracowników oraz posiadany sprzęt, pozwala znaleźć nam optymalne rozwiązanie zgodne ze specyfikacją i wymaganiami każdego zleceniodawcy.

usp 1

Szeroka

dostępność

Prace związane z realizacją zleceń wykonujemy na terenie całej Polski!

usp 2

100%

bezpieczeństwa

Stosujemy wyłącznie sprawdzone metody demontażu, dbamy o ekologię oraz zdrowie naszych klientów.

usp 3

Brak ukrytych

kosztów

Wyceny przygotowujemy w ciągu jednego dnia roboczego.

usp 4

Gwarancja

skuteczności

Realizowane usługi są objęte gwarancją skuteczności. Zapytaj o szczegóły naszych konsultantów.

Innowacyjna rewitalizacja

 

Na składowisku unieszkodliwiane są wyłącznie odpady azbestowe pochodzące z remontu i demontażu obiektów budowlanych. Odpady dowożone są samochodami przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia na transport odpadów niebezpiecznych, w opakowaniach lub jako pakiety szczelnie osłonięte kilkoma warstwami folii polietylenowej i trwale przymocowane do specjalnej palety.

 

Masa odpadów w opakowaniu kontenerowym wynosi około 1-2 Mg. Opakowania oznakowane są wg załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. 2011, nr 8, poz. 31).

 

Pracownicy wykonujący prace przygotowawcze przy odpadach na składowisku są zaopatrzeni w odzież ochronną i maski w celu zabezpieczenia układu oddechowego przed przenikaniem pyłu azbestowego. Ilość osób przydzielonych do prac przy wykonywaniu, których występuje narażenie na działanie azbestu i czas trwania tego narażenia jest ograniczany do niezbędnego minimum.