Składowiska

Posiadasz niebezpieczne odpady?

Skontakuj się z nami, unieszkodliwimy to!

map 1

Składowisko Kraśnik

 

Opis składowiska

 


 

0002/000005327 – Składowisko odpadów zawierających azbest

 

Lokalizacja składowiska

Lasy ul. Jodłowa 70, 23-200, Kraśnik

Wyznacz trasę

 

Adres e-mail

krasnik@ekoazbest.pl

map 2

Składowisko Tuczępy

 

NAJWIĘKSZE SKŁADOWISKO UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW AZBESTOWYCH W POLSCE


Niezawodny i nowoczesny partner biznesowy przy najbardziej wymagających pracach związanych z azbestem.

Jedyna w Polsce, nowoczesna, w pełni bezpieczna i ekologiczna instalacja do unieszkodliwiania azbestu i rewitalizacji zdegradowanych terenów po otworowej eksploatacji siarki, doceniona i nagrodzona na międzynarodowych targach w Brukseli i Paryżu.

 


 

0003/000005327 – Składowisko odpadów zawierających azbest

 

Lokalizacja składowiska

Dobrów 8, 28-142 Tuczępy

Wyznacz trasę

 

Adres e-mail

dobrow@ekoazbest.pl