Kontakt

Posiadasz niebezpieczne odpady?

Skontakuj się z nami, unieszkodliwimy to!

Skontaktuj się z nami

Siedziba główna

Lokalizacja

EKO-AZBEST Sp. z o.o.

ul. Józefa Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik

 

KRS

0000360971

NIP

7151919590

REGON

060645285

BDO

000005327

map 3

Składowisko Kraśnik

0002/000005327 – Składowisko odpadów zawierających azbest

 

Lokalizacja składowiska

Lasy ul. Jodłowa 70, 23-200, Kraśnik

 

Adres e-mail

krasnik@ekoazbest.pl

 

 

Osoby do kontaktu

 

Kierownik ds. Azbestu

Krzysztof Zawadzki

tel.: 722 110 870

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Marcin Rubaj

tel.: 609 120 350

Księgowość

Marzena Orzeł

tel.: 723 801 302

 

Składowisko Tuczępy

0003/000005327 – Składowisko odpadów zawierających azbest

 

Lokalizacja składowiska

Dobrów 8, 28-142 Tuczępy

 

Adres e-mail

dobrow@ekoazbest.pl

 

 

Osoby do kontaktu

 

Kierownik Robót

Tomasz Stępień

tel.: 509 478 872

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Katarzyna Król

tel.: 509 231 492

Kierownik ds. Technicznych

Tomasz Stolarski

tel.: 509 231 478

 

Administrator
Administratorem danych jest spółka pod firmą EKO-AZBEST Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku, wpisana do Rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000360971; NIP: 7151919590; REGON: 060645285
 

Dane kontaktowe Administratora
Możesz się z nami skontaktować na adres: ul. Józefa Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik, poprzez e-mail: rodo@ekolandpolska.com.pl
 

Cele przetwarzania i podstawa prawna
Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane poprzez formularz kontaktowy ze strony https://www.laos.com.pl Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przede wszystkim zgoda wyrażona poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, a także nasz uzasadniony interes, aby prawidłowo udzielić odpowiedzi osobie pragnącej skontaktować się z nami.
 

Odbiorcy danych
Pana / Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z nami, naszym dostawcom usług. Pana/Pani dane są bezpieczne, gdyż podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 

Okres przechowywania danych
Pana / Pani dane będą przetwarzane czasowo, tj. na potrzeby korespondencji.
 

Prawa podmiotów danych
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz prawo żądania ich sprostowania i usunięcia.
 

Prawno wniesienia skargi
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana / Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86
 

Źródło pochodzenia danych
Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu.
 

Dane Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych.